Tietoja kirjoittajista

Eeva Kiviniemi on turkulainen erikoiskirjastonhoitaja ja toimittaja. Hän on tehnyt toimittajan töitä yli 20 vuotta sekä aikakaus- että sanomalehdissä, vakituisena ja freelancerina. Nykyään hän vastaa kirjaston viestinnästä.

Taina Pietikäinen on arkeologi ja merkonomi. Hän on työskennellyt useita vuosia arkeologisilla kaivauksilla ja erilaisissa esihistoriaprojekteissa. Lisäksi hänellä on pitkäaikanen työkokemus viestintätehtävistä.

Kirjoittajat ovat opiskelleet Turun yliopistossa ja kulkeneet paljon Aurajoen rannoilla.